Camela SA - Fabryka wkładów odzieżowych
„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych                           
związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.””.               
KONTAKT
REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT: SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

Firma Fabryka Wkładów Odzieżowych „Camela” S.A. bierze udział w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „System Wczesnego Ostrzegania”.


Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej - wsparcie firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE 19 500,00 PLN

design by : LEMONPIXEL.pl