REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE


W latach 2021 - 2022 FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "CAMELA" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania laminatu o wysokim komforcie fizjologicznym”

 
Przedmiotem projektu jest inwestycja technologiczna polegająca na wdrożeniu własnej nowej technologii wytwarzania laminatu o wysokim komforcie fizjologicznym. Ww. innowacyjna technologia ma postać prawa własności przemysłowej, powstała w wyniku przeprowadzenia prac B+R i nie jest stosowana obecnie na świecie. Jej wdrożenie umożliwi wytwarzanie ulepszonego produktu - laminatu na odzież sportową i ochronną. Będzie się on charakteryzować, w stosunku do wyrobów dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, wysokim komfortem fizjologicznym w zmiennych warunkach wilgotności względnej oraz ilościach masy wilgoci dostarczonej do jego warstwy spodniej, odpornością na zapalanie, piling, tarcie suche i mokre, aktywnością przeciwdrobnoustrojową oraz podwyższoną wytrzymałością na rozwarstwianie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji oraz negatywnego oddziaływania procesu produkcji na środowisko.


Aby wdrożyć do działalności przedsiębiorstwa nową technologię i uruchomić na jej podstawie produkcję ulepszonych wyrobów konieczne jest nabycie: linii technologicznej do powlekania i laminowania oraz wytwornicy piany, co stanowi zakres rzeczowy projektu
.


design by : LEMONPIXEL.pl