Camela SA - Fabryka wkładów odzieżowych
„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych                           
związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.””.               
KONTAKT
REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

Projekt: Podniesienie innowacyjności procesowej i produktowej przedsiębiorstwa

 

Fabryka Wkładów Odzieżowych „Camela” S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Podniesienie innowacyjności procesowej i produktowej przedsiębiorstwa Camela S.A. w Wałbrzychu poprzez zakup innowacyjnej dziewiarki osnowowej wraz z klimatyzatorem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5   Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2, Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).


Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych usług projektowania dziewiarskiego oraz innowacyjnych produktów.

Wartość projektu: 969 900,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 303 744,00 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

design by : LEMONPIXEL.pl