O firmie

Fundusze europejskie nabór RPDS.01.05.02-IP.03-02-408/20

W związku z udziałem naszej firmy w konkursie pn. „Podniesienie innowacyjności procesowej i produktowej przedsiębiorstwa Camela S.A. w Wałbrzychu
poprzez zakup innowacyjnej dziewiarki osnowowej wraz z klimatyzatorem” na który złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.5   Rozwój produktów i usług w MŚP, 
Poddziałanie 1.5.2, Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW
Schemat A  Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
(Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
Camela S.A. składa: Zapytanie ofertowe w kontekście naboru  RPDS.01.05.02-IP.03-02-408/20

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje do złożenia oferty:
Baza konkurencyjności fundusze europejskie

 

Protokół z otwarcia i oceny ofert dotyczących

Ogłoszenia nr 2020-12982-23969

W kontekście naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-408/20

Tytuł projektu: Podniesienie innowacyjności procesowej i produktowej przedsiębiorstwa Camela S.A w Wałbrzychu poprzez zakup innowacyjnej dziewiarki wraz z klimatyzatorem

Skład komisji:

Prezes Dyrektor Generalny Camela S.A. Michał Gaździński

Kierownik Wydziału Tkalni i Dziewiarni Danuta Ciszewska

Kierownik Działu Rozwoju Produkcji Joanna Olesińska

Po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami i po przeprowadzeniu oceny:

  1. Komisja wybrała ofertę firmy Karl MayerStollTextilmaschinenfabrik GmbH na dziewiarkęosnowową, ponieważ oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.
  2. Komisja wybrała ofertę firmy EKONTECH Sp.z o.o. na Klimatyzator, ponieważ oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej :
Baza konkurencyjności fundusze europejskie

design by : LEMONPIXEL.pl