O firmie

Informacje prawne

CAMELA S.A.
Fabryka Wkładów Odzieżowych
 
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 7 150 000 zł opłacony
NIP 886 10 03 613
KRS: 0000080488
REGON 890276106
 
design by : LEMONPIXEL.pl