Tekstylia do druku

Ogólne warunki użytkowania

 
TOLERANCJA Wszystkie tekstylia, a w szczególności dzianiny, podlegają pewnym odchyleniom produkcyjnym w odniesieniu do wagi, koloru, szerokości i innych właściwości. W celu zminimalizowania różnic podczas drukowania należy zawsze używać materiałów tylko z jednej partii produkcyjnej w jednym procesie.
WADY W związku ze specyfiką produkcji włókienniczej pewne wady są nieuniknione. Małe plamy, drobne błędy dziewiarskie, są nieodłącznym elementem tych materiałów i dlatego dopuszczamy wystąpienie 2-3 nieprawidłowości na sztuce.
SKURCZ W WYNIKU DZIAŁANIA WYSOKICH TEMPERATUR Materiały syntetyczne mogą kurczyć się podczas procesów wymagających wysokich temperatur. Skurcz może być różny w zależności od materiału, jego struktury oraz procesu jakiemu wyrób zostaje poddany w związku z drukowaniem: wygrzewanie, parowanie, kalandrowanie, itp. Dlatego wszystkie nasze materiały poddajemy termostabilizacji w temp. 210 ° C, dzięki czemu bez względu na rodzaj technologii druku skurcz jest mniejszy niż 1%.
TRUDNOPALNOŚĆ Na życzenie Klienta dzianiny podczas wykończania mogą być poddawane obróbce uniepalniającej. Nasze wyroby opuszczające fabrykę z wykończeniem FAP posiadają certyfikat B1 (DIN4102). Jednakże w zależności od zastosowanej następnie technologii drukarskiej i związaną z tym różnorodnością możliwych procesów oraz dostępnych tuszy, początkowa niepalność może się zmienić. W przypadku wątpliwości zaleca testowanie materiałów po zadrukowaniu.
DRUKOWANIE I TRWAŁOŚĆ KOLORÓW Drukowanie i trwałość kolorów (odporność na tarcie, odporność na działanie światła, zmywalność, itp.) to zawsze połączony wynik wszystkich składników, które są zaangażowane (drukarki, rodzaj tuszu, sposób utrwalania, zabezpieczenie, transport, przechowywanie, czynniki środowiskowe takie jak wilgotność, nasłonecznienie, temperatura itp.). Z tego powodu konieczne jest, by każda zmiana ww. składników była zawsze wstępnie sprawdzana przed drukowaniem wykonując odpowiednie testy.
OCENA WPŁYWU MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO Używamy wyłącznie włókienniczych środków pomocniczych, barwników i substancji chemicznych, które posiadają odpowiednie certyfikaty zatwierdzone do stosowania zgodnie z odnośnymi przepisami dla takich materiałów.
OCHRONA ŚRODOWISKA Nasze przedsiębiorstwo dbając o środowisko, nie tylko ogranicza zużycie surowców i energii do minimum, ale także stara się wybierać najbardziej przyjazne dla środowiska i nietoksyczne substancje do wykończania naszych dzianin.
design by : LEMONPIXEL.pl