KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Komunikaty

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - 22 CZERWCA 2021 - UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWZA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY - 22 CZERWCA 2021 - PORZĄDEK OBRAD

PODMIOT PROWADZĄCY REJESTR AKCJONARIUSZY

WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI

WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI


WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI

WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI

WEZWANIE NR 5 DO ZŁOŻENIA AKCJISzanowni Państwo Akcjonariusze!
W związku z sytuacją epidemiczną, proszę Akcjonariuszy, pragnących dokonać dematerializacji świadectwa depozytowych, o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie wizyt w siedzibie Spółki pod numerem tel. 74 88 70 784.
design by : LEMONPIXEL.pl