Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Cicha 5.
 2. Administrator danych wyznaczył Pana Michała Szewczyka na Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw można się z nim kontaktować drogą  elektroniczną : iod(at)camela.pl lub korespondencyjnie na adres :
  Fabryka Wkładów Odzieżowych CAMELA S.A.
  58-300 Wałbrzych, ul. Cicha 5,
  z dopiskiem : „Inspektor Ochrony Danych”.  
 3. Przetwarzanie Pana(i) danych  będzie realizowane celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, realizacji zamówień oraz wystawianiem faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi.
 4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni pracownicy.
 5. Pana(i) dane nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.
design by : LEMONPIXEL.pl